Samen voor Nieuwegein organiseert op maandag 16 april voor bedrijven en professionals in zorg en welzijn een conferentie over Werk en Taal.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoeten en versterken elkaar niet alleen door het maken van matches. Samen voor Nieuwegein inspireert en faciliteert hen ook samen de dialoog aan te gaan over actuele sociaal maatschappelijke thema’s in Nieuwegein. Eerder hebben we projecten georganiseerd over de thema’s arbeidsparticipatie, mantelzorg en jongeren.

Binnen bedrijven zijn er vaak werknemers die het lastig vinden om mee te komen met digitale ontwikkelingen. Het kan zijn dat laaggeletterdheid de oorzaak hiervan is. Zo’n 16 procent van alle Nieuwegeiners heeft namelijk moeite met lezen en schrijven.

Veel mensen weten hun taalachterstand lang te verbergen. Laaggeletterdheid komt vaak pas aan het licht als er problemen ontstaan op het werk of in de persoonlijke sfeer. Denkt u bijvoorbeeld aan een werknemer die steeds minder productief is en veel verzuimt. Of aan een medewerker die door verkeerd medicijngebruik allerlei nieuwe gezondheidsklachten ontwikkelt. Veel van deze problemen kunnen voorkomen worden door een vroegtijdige opsporing van laaggeletterdheid en passende taalondersteuning.

Datum: Maandag 16 april
Tijd: 14.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Anna van Rijn College
Adres: Albatros 1, 3435 XA Nieuwegein

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Welkom door wethouder Martijn Stekelenburg
14.20 uur Hoe ziet laaggeletterdheid in Nieuwegein eruit en wat betekent dat? Een laaggeletterde als ervaringsdeskundige, het Antoniusziekenhuis als werkgever, stichting Lezen en Schrijven en bibliotheek De tweede verdieping duiden de cijfers en nemen je mee in de praktijk.
15.15 uur pauze
15.30 uur workshops 1e ronde
16.20 uur workshops 2e ronde
17.10 uur afsluiting
17.20 uur borrel

Meer informatie.

Conferentie over Werk & Taal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *